iptables – prosty, skuteczny firewall

iptables to filtr pakietów dla systemu operacyjnego GNU/Linux używanym głownie jako router lub firewall, umożliwia definiowanie tabel zawierających łańcuchy reguł stosowanych dla pakietów. Każda z tabel służy do przetwarzania pakietów różnego rodzaju i zawiera kilka łańcuchów.

Domyśle tabele i łańcuchy iptables

 • filter – domyślna tabela w której najczęściej tworzy się reguły. W niniejszym przykładzie właśnie w niej będziemy tworzyć nasze reguły. Tabela ta zawiera 3 domyślne łańcuchy:
  • INPUT – obsługuje pakiety przychodzące z zewnątrz przeznaczone dla lokalnego hosta
  • FORWARD – obsługuje pakiety routowane przez hosta pomiędzy interfejsami sieciowymi, czyli przechodzące przez hosta i przekazywane dalej
  • OUTPUT – obsługuje pakiety generowanie lokalnie przez hosta na którym pracuje netfilter
 • nat – tabela stosowana do pakietów, które nawiązują nowe połączenie, zawiera 3 domyślne łańcuchy:
  • PREROUTING – służy do modyfikowania pakietów przychodzących od razu gdy przyjdą jeszcze przed ich dalszym filtrowaniem)
  • OUTPUT – służy do modyfikowania pakietów generowanych lokalnie przez hosta przed ich routowaniem
  • POSTROUTING – służy do modyfikowania pakietów, które mają wyjść, tuż przed ich wysłaniem
 • mangle – tabela stosowana do wyspecjalizowanych zmian w pakietach, zawiera 5 domyślnych łańcuchów:
  • PREROUTING – służy do modyfikowania pakietów przychodzących zanim zostaną rutowane
  • OUTPUT – służy do modyfikowania pakietów generowanych lokalnie przez hosta przed ich routowaniem
  • INPUT – służy do modyfikowania pakietów przychodzących z zewnątrz przeznaczonych do lokalnego hosta
  • FORWARD – służy do modyfikowania pakietów routowanych przez hosta (pomiędzy interfejsami sieciowymi)
  • POSTROUTING – służy do modyfikowania pakietów po routingu, tuż przed ich wysłaniem
 • raw – do tej tabeli pakiety trafiają najpierw – ma ona najwyższy priorytet
  • PREROUTING – pakiety przychodzące przez jakikolwiek interfejs sieciowy
  • OUTPUT – pakiety generowane przez lokalne procesy

Akcje, operacje i opcje iptables

Pakiet trafia więc do tabeli tam natrafia na nasze reguły, które mogą skierować go do łańcucha zdefiniowanego przez użytkownika lub do jednej z wbudowanych akcji, w poniższym przykładzie wykorzystane zostanie tylko 5 z nich:

 • ACCEPT – oznacza zaakceptowanie pakietu
 • DROP – oznacza porzucenie pakietu
 • REJECT – oznacza odrzucenie pakietu z powiadomieniem nadawcy o odrzuceniu
 • RETURN – oznacza skierowanie z powrotem pakietu do łańcucha z którego przyszedł
 • LOG – oznacza zapisanie informacji o pakiecie do /var/log/syslog

Z kolei podstawowe operacje na łańcuchach, wykorzystane w poniższym przykładzie to:

 • -F – wyczyszczenie reguł z łańcucha
 • -X – skasowanie pustego łańcucha
 • -P – ustawienie domyślnej polityki dla łańcucha
 • -A – dodanie nowej reguły na końcu łańcucha
 • -L – listowanie reguł w łańcuchu

Podstawowa wersja firewalla opartego na iptables

Przedstawiona powyżej wiedza pozwala nam na napisanie podstawowej wersji firewalla, która naprawdę stanowi dobre zabezpieczenie:

Pierwsze 6 reguł czyści nam naszego firewalla. Kolejne 3 ustalają domyślną politykę. Zakładam, że firewalla piszemy dla stacji roboczej, więc blokujemy natomiast pakiety przychodzące do naszego hosta przeznaczone dla niego lub do dalszego routowania. Natomiast pakiety wygenerowane lokalnie przez hosta i wychodzące na zewnątrz akceptujemy. Kolejna reguła to akceptacja lokalnego ruchu wchodzącego (w obrębie naszego hosta), jest to potrzebne do działania wielu lokalnych usług klient – serwer. Ostatnia reguła pozwala na połączenia już istniejące albo powiązane z już istniejącymi, jest to konieczne aby w ogóle nadal korzystać z internetu.

Wykorzystane powyżej przełączniki to:

 • -t – wybiera tablicę w której dokonane mają być zmiany
 • -i – określa interfejs sieciowy, którym pakiet przyszedł (eth0, eth1, lo)
 • -j – określa łańcuch (akcję) do którego ma trafić pakiet
 • -m – wczytuje określony moduł

W powyższym przypadku wczytany zostaje moduł state, pozwalający na sprawdzenie stanu pakietu przy pomocy przełącznika –state. Stany mogą być następujące:

 • NEW – pakiety, które tworzą nowe połączenie
 • ESTABLISHED – pakiety, które należą do już nawiązanego połączenia
 • RELATED – pakiety tworzące nowe połączenie związane z już istniejącym połączeniem
 • INVALID – pakiety uszkodzone

Zaprzeczenie tworzymy poprzez poprzedzenie stanu wykrzyknikiem, przykładowo jeśli chcemy wpuścić wszystkie pakiety poza uszkodzonymi: --state ! INVALID

Ident

Wiele usług, jak na przykład SMTP czy FTP, przed połączeniem z klientem, próbuje się połączyć z usługą ident, jako że zgodnie z naszą domyślną polityką dla pakietów przychodzących pakiet taki zostaje porzucony, następuje kilkusekundowe opóźnienie, które jakkolwiek nie przeszkadza w komunikacji to jednak ją opóźnia, w związku z czym aby tego uniknąć należy poinformować serwer o odrzuceniu pakietu:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 113 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

Nowe przełączniki to:

 • -p – określa protokół sieciowy (tcp, udp, icmp)
 • --dport – określa port docelowy

Ping

Aby zabezpieczyć się przed atakiem Ping of death proponuję:

Pierwsza reguła zapisze kto pingował naszego hosta, druga odpowie na pinga z częstotliwością 1 na sekundę. Jeśli chcemy całkowicie wyłączyć odpowiadanie na pingi, oto bardziej paranoiczna wersja ostatniej reguły:

Nowe przełączniki to:

 • --icmp-type – pozwala na wybranie typu pakietów icmp które mają być poddane sprawdzeniu (echo-request, destination-unreachable, echo-reply)
 • --limit – określa limit przepuszczanych w jednostce czasu pakietów (wymagany moduł limit)
 • --log-prefix – powoduje dopisanie jakiegoś prefiksu do loga, co powoduje że staje się ona bardziej czytelny dla człowieka
 • --reject-with – powoduje odrzucenie danego pakietu z innym niż domyślnym pakietem icmp do wyboru

Programy peer-to-peer

Porty od 1024 wzwyż mogą być i są bindowane przez programy do komunikacji bezpośredniej np. Kadu, aby mogły one działać musimy więc te porty otworzyć na nowo przychodzące pakiety:

Reguły te są możliwie najbardziej liberalne. Można oczywiście zawęzić zakres portów, ale wymaga to sprawdzenia dokumentacji każdego z używanych przez nas programów peer-to-peer.

Dostęp do serwerów

Jeśli mamy zainstalowane na naszym hoście jakieś serwery usług internetowych, czynimy podobnie jak w przypadku programów peer-to-peer, z tym że otwieramy konkretne porty, w poniższym przypadku są to porty: 22 (ssh), 80 (http) i 443 (https):

Ochrona przed atakami

Do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze tylko ochrony przed skanowaniem portów:

oraz przed atakiem SYN flood (denial-of-service):

Nowe przełączniki to:

 • --ctstate – określa stan pakietu (wymagany moduł conntrack)
 • --tcp-flags – pozwala na filtrowane na podstawie specyficznych flag TCP, za przełącznikiem może być znak ! oznaczający przeczenie, następnie łańcuch flag stanowiący maskę – listę flag do sprawdzenia, oraz kolejny łańcuch określający które flagi mają zostać ustawione.
 • --syn – skrót dla --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN
 • --limit-burst – określa maksymalną serię, po której określony limit się włącza

Instalacja skryptu firewalla opartego na iptables

Na koniec do naszego skryptu dodajmy możliwość wyłączenia firewalla. A oto gotowy skrypt do ściągnięcia:

zapisujemy go, a następnie wykonujemy:

co sprawi, że nasz firewall będzie uruchamiał się od razu po inicjalizacji kernela, ponadto od tej chwili możemy zatrzymać firewalla komendą:

i powtórnie uruchomić komendą:

natomiast sprawdzić stan firewalla możemy komendą:

Naszego firewalla możemy przetestować na stronie ShieldsUP!. Wybieramy skanowanie wszystkich portów. Powinniśmy uzyskać same zielone kwadraty.

ShieldsUP! - test firewalla opartego na iptables

ShieldsUP! – test firewalla opartego na iptables

Jeśli w sekcji dotyczącej pingowania wybraliśmy pierwszą regułę, to mimo wszystkich zielonych kwadratów serwis stwierdzi, że nie zdaliśmy testu (duży czerwony napis FAILED). Mamy dwa wyjścia, albo to olewamy albo stosujemy drugą z podanych reguł.

Brak możliwości komentowania.