Moneyback za czynsz, gaz, prąd, wodę, media

Moneyback to premia jaką wypłaca bank użytkownikowi karty płatniczej jako zwrot części wydatków zrealizowanych przy pomocy owej karty płatniczej. W Polsce przyjęła się niepoprawna nazwa cashback, która gwoli ścisłości oznacza możliwość wypłaty niewielkiej kwoty pieniędzy (do 200 zł) w kasie przy okazji robienia zakupów. Jedną z najciekawszych ofert karty płatniczej…

Continue reading

Notowania bossa.pl

OpenWrt jest alternatywnym oprogramowaniem dla routerów. Dzięki OpenWrt nasz router przekształca się mały komputer działający pod kontrolą Linuksa. Możliwości takiego routera są ograniczone zatem jedynie wielkością pamięci i szybkością procesora. Instalację OpenWrt z bardzo wygodnym i całkowicie spolszczonym interfejsem webowym Gargoyle opisałem w artykule Gargoyle – instalacja, aktualizacja, usuwanie. W…

Continue reading

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest jednym z etapów analizy fundamentalnej. Najczęściej sprowadza się ona do analizy wskaźnikowej. Wskaźniki, za pomocą których przeprowadza się analizę, mierzą sytuację finansową spółki. Oblicza się je na podstawie sprawozdań finansowych spółki, takich jak: bilans, rachunek wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych. Najczęściej stosuje się następujące grupy wskaźników: wskaźniki…

Continue reading